Nacházíte se:

Technické sklo

V této sekci najdete ukázky našich produktů z oblasti technického skla. Dalo by se říct, že právě opracováváním technického skla se naše firma BLS Dostál zabývá nejvíce.


Hranoly

Průzor

Průzor

Průzor

Destička do analizátoru

Hranol do osvětlovacích systémů letištních drah

Automobilová čočka do světel

Hranol do osvětlovacích systémů letištních drah

Hranol do požárních hlásičů

Průzory

Hranol do osvětlovacích systémů letištních drah